Tin tức Cựu học sinh

Biến nơi du học trở thành ngôi nhà thứ hai

Thử thách lớn nhất của tôi chính là làm sao biến nơi đang ở trở thành ngôi nhà thực sự - nơi bạn gắn bó bằng cả con tim và trí óc. Lê Đăng Anh, Cựu học sinh CIS khóa 2018

Xem thêm

Học tập là một hành trình

Xem thêm

Tình nguyện vì cộng đồng

Trịnh Quang Đồng Thảo, Cựu học sinh CIS, Sinh viên năm 1, Đại học Toronto

Xem thêm

Một ngày bình thường trong cuộc sống đại học

Ivy Nguyen, Cựu học sinh CIS, Sinh viên đại học Ottawa, Canada

Xem thêm

Tầm quan trọng của Hội cựu học sinh CISS

Xem thêm