Hội đồng Lãnh đạo


BRENDA J. WILLIAMSON

Tổng hiệu trưởng

Học vấn và bằng cấp:

 • Chứng chỉ Lãnh đạo và Quản lý giáo dục cấp cao, bậc sau đại học của Đại học Harvard. 
 • Tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục, Đại học Bethel.
 • Thạc sỹ chuyên ngành Giảng dạy, Đại học Columbia. 
 • Chứng chỉ Lý luận sau đại học, Đại học Columbia
 • Cử nhân ngành Xã hội học, Đại học Central Connecticut State
 • Bằng cấp Quản lý giáo dục chương trình từ Mầm non đến lớp 12, Bang Minnesota, Hoa Kỳ. 

Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Thành viên tích cực Hội đồng đánh giá WASC (Hiệp hội các trường phổ thông và đại học miền Tây Hoa Kỳ)
 • Nhà phát triển chính sách
 • Nhà đào tạo tích cực, phát triển đội ngũ lãnh đạo và hoạch định mục tiêu chiến lược
 • Kiến thức am hiểu về bồi dưỡng năng lực tư duy, nhận thức - Cognitive Coaching, hệ thống bài kiểm tra - World-Class Instructional Design and Assessment, phát triển chương trình Tú tài quốc tế - IB Continuum, chương trình Cambridge CIE, IGCSE
 • Quản lý và lãnh đạo việc phát triển, liên kết chương trình học
 • Thực hành và áp dụng Những Kỹ năng học tập thế kỷ 21 (Các phương pháp tiếp cận việc học) và Cộng đồng học tập chuyên nghiệp
 • Nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và định hướng cho giáo viên
 • Lên kế hoạch chiến lược về phát triển chuyên môn và kỹ năng thuyết trình

Những thành tích nổi bật:

 • Nhà lãnh đạo định hướng dữ liệu và định hướng mục tiêu: 

Lãnh đạo trường IB với điểm trung bình Tú tài quốc tế năm 2018-2019 đạt 35. Điểm tối đa: 45 điểm. 

Chịu trách nhiệm về chương trình Cải thiện trình độ đọc Trung học năm 2017-2018 với kết quả: Nâng khả năng đọc dưới mức yêu cầu của lớp học lên mức đủ yêu cầu. Tỷ lệ cải thiện:  43%. 

 • Giúp cho 40% học sinh cần được hỗ trợ trong cộng đồng giáo dục tiếp cận với những tiến bộ của Giáo dục phổ cập và Giáo dục hỗ trợ đặc biệt. 
 • ·Công trình nghiên cứu: Williamson, B. (2010) The Influence of Neurocognitive Professional Development on Teacher Self-Reported Constructivist Teaching Practices

Các vị trí lãnh đạo đã kinh qua:

 • Hiệu trưởng tiểu học chương trình Mỹ tại tiểu bang Louisiana. 
 • Chủ tịch Văn phòng Tiểu học thuộc Khoa Đào tạo giáo viên của trường đại học quốc tế tại Indonesia. 
 • Hiệu trưởng học thuật các chương trình IBDP,  Cambridge tiểu học, trung học và IGCSE tại Jakarta, Indonesia. 
 • Giám đốc học thuật chương trình Tú tài quốc tế từ Mầm non đến lớp 12 tại Daejeon, Hàn Quốc. 

Kinh nghiệm: Gần 25 năm kinh nghiệm giảng dạy và Quản lý trường học


PETER EMBLETON

Hiệu trưởng Trung học CIS

Thầy Peter

Chứng chỉ:

 • Thạc sỹ Giáo dục, Đại học Ottawa, 2001 - 2006
 • Cử nhân Giáo dục, Khoa học Trung học, Đại học St. Francis Xavier, 1982 - 1983
 • Cử nhân Khoa học Hóa học, Đại học St. Francis Xavier, 1978 - 1982

Kinh nghiệm làm việc:

 • Hiệu trưởng Trung học, Village School Guatemala, Common Core, Project-Based Learning and Advanced Placement, 2018 - Hiện nay 
 • Hệ thống Giáo dục Maple Leaf, Chương trình British Columbia

- Hiệu trưởng, Trường Quốc tế Maple Leaf Tianjin - TEDA, Trung Quốc, 2016 - 2018

 • Hội đồng trường Công giáo Ottawa, chương trình Ontario

- Trường St. Nicholas Adult High School, 2014 - 2016

- Phó hiệu trưởng Khối 7 - 12, Trường Công giáo St. Matthew, 2004 - 2009

- Phó hiệu trưởng Khối 7 - 12, Trường Công giáo St. Paul, 2000 - 2004

 • Hội đồng Giáo dục Dufferin Peel

- Trưởng khoa Khoa học Khối 9 - 12, Trường St. Marguerite d'Youville, 1995 - 2000

- Giáo viên Khoa học Khối 9 - 12, Trường Father Michael Goetz, 1987 - 1995

- Hiệu phó/ Hiệu trưởng, Trường Hè Continuing Education, 1996 - 2000

 • Hội đồng Trường Công giáo Green Bay - Exploits Valley

- Giáo viên Khoa học/ Toán học Khối 8 - 12, Trường St. Michael Regional, 1983 - 1987


JOANNE VALERE-MEREDITH

Hiệu trưởng Tiểu học CIS, Khối K - 6

Ms. Joanne
- Thạc sĩ Giáo dục, Chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Đại học Ottawa, Ottawa, Ontario, 1995
- Cử nhân Giáo dục, Đại học Ottawa, Ottawa, Ontario, 1986
- Cử nhân Xã Hội và Nhân văn, Đại học Carleton, Ottawa, Ontario, 1986
- Quản lý và Hiệu Trường các Trường Quốc tế
- Chứng chỉ cán bộ giám sát cao cấp, 2003
- Chứng chỉ Hiệu trưởng, 1995,1996
- ELL Phần 1,1986, ELL Phần 2, 1995
- Giải thưởng “Ottawa Citizen Literacy Foundation Award” ( Giải thưởng văn học vì cộng đồng Ottawa), 2003
Kinh nghiệm giảng dạy: 11 năm
Kinh nghiệm quản lý: 22 năm
 


MARK BELL

Phó Hiệu trưởng Tiểu học CIS, Khối K - 6

Mr. Mark
- Thạc sĩ Giáo dục, Chuyên ngành Dạy và Học, Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario, (OISE), Đại học Toronto, 2012
- Thạc sĩ Khoa Thần học, Đại học Toronto, 1989
- Cử nhân Khoa Thần Học, Đại học St. Paul, Ontario, 1989
- Cử nhân Giáo dục, Đại học Toronto, 1988
- Cử nhân Xã Hội và Nhân văn, Đại học Toronto, 1982
- Chứng nhận Hiệu Trưởng, 1997, 1998
Kinh nghiệm giảng dạy: 25 năm
Kinh nghiệm quản lý: 7 năm