Hội đồng Lãnh đạo


BRENDA J. WILLIAMSON

Tổng hiệu trưởng

Học vấn và bằng cấp:

 • Chứng chỉ Lãnh đạo và Quản lý giáo dục cấp cao, bậc sau đại học của Đại học Harvard. 
 • Tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục, Đại học Bethel.
 • Thạc sỹ chuyên ngành Giảng dạy, Đại học Columbia. 
 • Chứng chỉ Lý luận sau đại học, Đại học Columbia
 • Cử nhân ngành Xã hội học, Đại học Central Connecticut State
 • Bằng cấp Quản lý giáo dục chương trình từ Mầm non đến lớp 12, Bang Minnesota, Hoa Kỳ. 

Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Thành viên tích cực Hội đồng đánh giá WASC (Hiệp hội các trường phổ thông và đại học miền Tây Hoa Kỳ)
 • Nhà phát triển chính sách
 • Nhà đào tạo tích cực, phát triển đội ngũ lãnh đạo và hoạch định mục tiêu chiến lược
 • Kiến thức am hiểu về bồi dưỡng năng lực tư duy, nhận thức - Cognitive Coaching, hệ thống bài kiểm tra - World-Class Instructional Design and Assessment, phát triển chương trình Tú tài quốc tế - IB Continuum, chương trình Cambridge CIE, IGCSE
 • Quản lý và lãnh đạo việc phát triển, liên kết chương trình học
 • Thực hành và áp dụng Những Kỹ năng học tập thế kỷ 21 (Các phương pháp tiếp cận việc học) và Cộng đồng học tập chuyên nghiệp
 • Nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và định hướng cho giáo viên
 • Lên kế hoạch chiến lược về phát triển chuyên môn và kỹ năng thuyết trình

Những thành tích nổi bật:

 • Nhà lãnh đạo định hướng dữ liệu và định hướng mục tiêu: 

Lãnh đạo trường IB với điểm trung bình Tú tài quốc tế năm 2018-2019 đạt 35. Điểm tối đa: 45 điểm. 

Chịu trách nhiệm về chương trình Cải thiện trình độ đọc Trung học năm 2017-2018 với kết quả: Nâng khả năng đọc dưới mức yêu cầu của lớp học lên mức đủ yêu cầu. Tỷ lệ cải thiện:  43%. 

 • Giúp cho 40% học sinh cần được hỗ trợ trong cộng đồng giáo dục tiếp cận với những tiến bộ của Giáo dục phổ cập và Giáo dục hỗ trợ đặc biệt. 
 • ·Công trình nghiên cứu: Williamson, B. (2010) The Influence of Neurocognitive Professional Development on Teacher Self-Reported Constructivist Teaching Practices

Các vị trí lãnh đạo đã kinh qua:

 • Hiệu trưởng tiểu học chương trình Mỹ tại tiểu bang Louisiana. 
 • Chủ tịch Văn phòng Tiểu học thuộc Khoa Đào tạo giáo viên của trường đại học quốc tế tại Indonesia. 
 • Hiệu trưởng học thuật các chương trình IBDP,  Cambridge tiểu học, trung học và IGCSE tại Jakarta, Indonesia. 
 • Giám đốc học thuật chương trình Tú tài quốc tế từ Mầm non đến lớp 12 tại Daejeon, Hàn Quốc. 

Kinh nghiệm: Gần 25 năm kinh nghiệm giảng dạy và Quản lý trường học


MELISSA SUSAN O'LEARY

Hiệu trưởng Trung học, Khối 9 - 12

Ms Melissa

 • Cử nhân Giáo dục, Viện nghiên cứu giáo dục Ontario, Đại học Toronto, tỉnh bang Ontario, khóa 2007
 • Thạc sĩ Khoa học Xã hội, chuyên ngành Tội phạm học, Đại học Ottawa, thành phố Ottawa, tỉnh bang Ontario, khóa 2000
 • Cử nhân Danh dự Khoa học Xã hội, Đại học Ottawa, thành phố Ottawa, tỉnh bang Ontario, khóa 1996
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, Viện nghiên cứu giáo dục Ontario, Đại học Toronto, tỉnh bang Ontario, năm 2015, 2016
 • Các chứng chỉ khác cấp bởi Cao đẳng Sư phạm Ontario: bằng Giáo dục Đặc biệt cấp độ 1 và 2, khóa 2008, 2009 và bằng Giáo dục Hướng dẫn và Tư vấn Nghề nghiệp, khóa 2013
 • Giải thưởng “Giáo viên xuất sắc", Trường Quốc tế Oxstand, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, năm 2012, 2013 và 2015
 • Giải thưởng danh dự “Nhà lãnh đạo xuất sắc", Trường Quốc tế Oxstand, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, năm 2016

Kinh nghiệm giảng dạy và là cố vấn hướng dẫn: 15 năm 

Kinh nghiệm điều hành: 4 năm

Kinh nghiệm làm việc tại CIS: 4 năm


JOANNE VALERE-MEREDITH

Hiệu trưởng Tiểu học CIS, Khối K - 8

Ms. Joanne

 • Thạc sĩ Giáo dục, Chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Đại học Ottawa, Ottawa, Ontario, 1995
 • Cử nhân Giáo dục, Đại học Ottawa, Ottawa, Ontario, 1986\
 • Cử nhân Xã Hội và Nhân văn, Đại học Carleton, Ottawa, Ontario, 1986
 • Quản lý và Hiệu Trường các Trường Quốc tế
 • Chứng chỉ cán bộ giám sát cao cấp, 2003
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, 1995,1996
 • ELL Phần 1,1986, ELL Phần 2, 1995
 • Giải thưởng “Ottawa Citizen Literacy Foundation Award” ( Giải thưởng văn học vì cộng đồng Ottawa), 2003

Kinh nghiệm giảng dạy: 11 năm
Kinh nghiệm quản lý: 22 năm
 


MARK BELL

Phó Hiệu trưởng Tiểu học CIS, Khối K - 8

Mr. Mark

 • Thạc sĩ Giáo dục, Chuyên ngành Dạy và Học, Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario, (OISE), Đại học Toronto, 2012
 • Thạc sĩ Khoa Thần học, Đại học Toronto, 1989
 • Cử nhân Khoa Thần Học, Đại học St. Paul, Ontario, 1989
 • Cử nhân Giáo dục, Đại học Toronto, 1988
 • Cử nhân Xã Hội và Nhân văn, Đại học Toronto, 1982
 • Chứng nhận Hiệu Trưởng, 1997, 1998

Kinh nghiệm giảng dạy: 25 năm
Kinh nghiệm quản lý: 7 năm
 


×
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028).54.123.456
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!