Học phí & Các phí khác

1. HỌC PHÍ HỆ QUỐC TẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI ONTARIO (OSSD) - Đơn vị tính: VND

2. HỌC PHÍ HỆ QUỐC TẾ THEO CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ (IBDP) - Đơn vị tính: VND

       

Học phí bao gồm:

  • Hai bộ đồng phục, một bộ thể dục;
  • Quyền sử dụng sách giáo khoa;
  • Bảo hiểm tai nạn học sinh;
  • Các câu lạc bộ ngoại khóa tại trường (không bao gồm ELL và Lớp Tiếng Việt sáng thứ 7);
  • Phí thi Năng lực ngôn ngữ theo tiêu chuẩn tỉnh bang Ontario (OSSLT) - Lớp 10*;
  • Học phí IBDP đã bao gồm chi phí liên quan đến các kỳ thi cuối cấp.

PHỤ HUYNH CÓ THỂ TẢI VỀ BẢNG BIỂU PHÍ CHI TIẾT:

×
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028).54.123.456
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!