Đội ngũ Giáo viên

CAMILE DIONNE-WEST

CAMILE DIONNE-WEST

Giám đốc chương trình bơi lội

Cô Camile
- Cử nhân Giáo dục, Viện nghiên cứu giáo dục Ontario, Toronto, Ontario, 2009
- Cử nhân Khoa học ứng dụng, Đại học Toronto, Toronto, Onatrio, 1989
- Cử nhân Khoa học, Đại học British Columbia, Vancouver, Bristish Columbia, 1982
- ELL phần 1, 2018, ELL phần 2, 2019
Kinh nghiệm giảng dạy: 18 năm


CARLY SVENSTRUP

CARLY SVENSTRUP

Giáo viên tư vấn Tiều học, Mẫu giáo - Khối 8

Cô Carly
- Thạc sĩ Tư vấn học đường, Đại học Northeastern, Illinois, Chicago, Illinois, 2015
- Cử nhân Xã hội và Nhân văn, Đại học Indiana, Bloomington, Indiana, 2009
Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm


CORLEEN GALLINGER

CORLEEN GALLINGER

Thủ thư Tiều học, Mẫu giáo - Khối 6

Cô Corleen
- Thạc sĩ Giáo dục, Đại học Deakin, Úc, 2012
- Cử nhân Giáo dục, Đại học Queen's, Kingston, Ontario, 2007
- Cử nhân Xã hội và Nhân văn, Cao đẳng Royal Military, Kingston, Ontario, 2001
Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm


GLICY ASOY

GLICY ASOY

Y tá

Cô Glicy
- Y tá đã đăng ký, Đại học Capitol, Cagayan de Oro City, Philippines, 2010
Kinh nghiệm giảng dạy: 9 năm


JONATHAN MEINZINGER

JONATHAN MEINZINGER

Giám đốc chương trình Câu lạc bộ và Thể thao

Thầy Zinger
- Cử nhân Giáo dục, Đại học Nipissing, North Bay, Ontario, 2011
- Cử nhân Xã hội và Nhân văn, Đại học Nipissing, North Bay, Ontario, 2010
- Văn bằng Quản lý Thể thao, Cao đẳng Durham, Oshawa, Ontario, 2005
Kinh nghiệm giảng dạy: 9 năm