Cựu học sinh tiêu biểu

Nguyễn Hữu Kiên

Nguyễn Hữu Kiên

Sinh viên Học viện Công nghệ Florida (Mỹ) - IB Khóa 2017

NGUYỄN MAI ĐĂNG KHÔI (Bill)

NGUYỄN MAI ĐĂNG KHÔI (Bill)

ĐH Toronto (Canada) - CIS Khoá 2018

NGUYỄN THÁI QUỲNH THƯ (IVY)

NGUYỄN THÁI QUỲNH THƯ (IVY)

Ngân hàng CIBC (Canada) - CIS Khoá 2013

VŨ PHẠM GIA UYÊN (Kathie Vu Pham)

VŨ PHẠM GIA UYÊN (Kathie Vu Pham)

ĐH Melbourne (Úc) - CIS Khoá 2016

DIỆP HỒNG ANH

DIỆP HỒNG ANH

Đại học Boston (Mỹ) - CIS Khoá 2019