Chương Trình Tiếng Anh (ELL)

Môi trường học tập tại CIS luôn khuyến khích mỗi học sinh phát huy tối đa khả năng bản thân. Tuy nhiên, mỗi em là một cá thể đặc biệt có khả năng tiếp thu nhanh chậm và mức độ tiến bộ khác nhau. Vì thế, giáo viên cũng đưa ra chương trình và mục tiêu học tập chuyên biệt phù hợp với khả năng của từng học sinh.

Khối Tiểu học (Mẫu giáo - Lớp 3)

Chính sách tuyển sinh của CIS cho phép học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 3 được đăng kí nhập học với trình độ dành cho người mới học Tiếng Anh. Học sinh Tiểu được phát triển nền tảng để tiếp thu và nhận biết Tiếng Anh.

Kết thúc Lớp 3, học sinh được đánh giá về bốn kỹ năng để xác định trình độ Tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, Viết theo khung đánh giá chung STEP của Bộ Giáo dục Ontario (Canada).

http://www.edugains.ca/resourcesELL/Assessment/STEP/STEPGuideJan2011.pdf

Việc đánh giá sẽ xác định học sinh có đủ trình độ và khả năng hiểu Tiếng Anh học thuật theo yêu cầu của Chương trình Tiểu học hay không.

Học sinh không đáp ứng trình độ Tiếng Anh STEP 4 sẽ được yêu cầu tham gia Chương trình Tiếng Anh bổ trợ (EAL) có tính phí của nhà trường, bắt đầu từ Khối 4.

Khối 4 - 8

Học sinh Khối 4 - 8 được yêu cầu đăng ký tham gia chương trình Tiếng Anh ELL (Chương trình Tiếng Anh sau giờ học - ELL After School Program) trong trường hợp trình độ tiếng Anh của các em chưa đạt.

Chương trình ELL tập trung và khả năng giao tiếp và ngôn ngữ học thuật.

Chương trình giảng dạy và học tiếng Anh tăng cường ELL theo chuẩn năng lực ngôn ngữ STEPs của bang Ontario là tiêu chuẩn đánh giá các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của học sinh. Trình độ Tiếng Anh của học sinh ELL còn được đánh giá thông qua khả năng giao tiếp của các em trong lớp học.

Đội ngũ giáo viên ELL tại CIS đều đạt Chứng nhận Giáo viên Ontario OCT. Các bài giảng được thiết kế giúp học sinh cải thiện khả năng ngôn ngữ thông qua kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Trình độ Tiếng Anh chắc chắn sẽ được cải thiện khi các em có động lực, tích cực tham gia hoạt động và đặt câu hỏi trên lớp, đọc sách ở nhà với sự hỗ trợ từ gia đình.

Học sinh đăng ký chương trình ELL phải học thêm 1 tiếng ngoài giờ học, từ 15:00 đến 16:00, 4 ngày mỗi tuần.

Việc đánh giá sẽ xác định học sinh có đủ trình độ và khả năng hiểu Tiếng Anh học thuật theo yêu cầu của Chương trình Tiểu học hay không.

Học sinh không đáp ứng trình độ Tiếng Anh STEP 4 sẽ được yêu cầu tham gia Chương trình Tiếng Anh bổ trợ (EAL) có tính phí của nhà trường, bắt đầu từ Khối 4.

Khối Trung cấp (Lớp 4-8)

Từ kết quả Bài kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào, nếu học sinh Khối 4-8 chưa đạt tiêu chuẩn của khối học sẽ được yêu cầu đăng kí Chương trình Tiếng Anh bổ trợ (EAL). Bài kiểm trình độ Tiếng Anh sử dụng khung đánh giá STEP của Bộ Giáo dục Ontario (Canada).

Khối Trung học (Lớp 9-12)

Chương trình Trung học CIS là chương trình học thuật chất lượng cao và nghiêm ngặt. Vì thế, nếu là học sinh mới từ khối 9 đến 12 có trình độ Tiếng Anh được đánh giá không đạt, sẽ không được nhận vào CIS.
 


 

×
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028).54.123.456
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!