Teaching Opportunities

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động của Hệ thống Trường Quốc Tế Canada tại TP. Hồ Chí Minh cho năm học 2022-2023, chúng tôi cần tuyển GIÁO VIÊN CÁC CẤP MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS, THPT: Tốt nghiệp Cử Nhân Sư Phạm trở lên về các chuyên ngành liên quan.
Read More
Khoi Nguyen Education Group is looking for a English Language Teaching Position for The Canadian International School in Lao Cai to join our KNE Team
Read More
Khoi Nguyen Education Group is looking for a Early Elementary Position for The Canadian International School in Lao Cai to join our KNE Team
Read More
Khoi Nguyen Education Group is looking for a Kindergarten Teacher to join our KNE Team
Read More
Khoi Nguyen Education Group is looking for a Kindergarten Position for The Canadian International School in Lao Cai to join our KNE Team
Read More
Khoi Nguyen Education Group is looking for an ICT Teacher to join our KNE Team
Read More
Khoi Nguyen Education Group is looking for a Special Education Needs Teacher to join our KNE Team
Read More
Khoi Nguyen Education Group is looking for a Teaching Assistant to join our KNE Team
Read More
×
You have any question? Please contact our hotline: (028).54.123.456
Experience face-to-face video call with our agent now!