Cơ hội nghề nghiệp

Responsibilities:

 • Chịu trách nhiệm về công việc của mình khi có sự điều động làm việc tại bất cứ dự án nào (đặc biệt dự án trường học liên cấp chuẩn quốc tế) của công ty vào bất cứ thời điểm nào khi được yêu cầu.

Be responsible for your own work when there is a dispatch to work on any project (especially an international standard school project) of the company at any time when required

 • Kiểm tra và cho ý kiến thiết kế kiến trúc và nội thất (có kết hợp với bản vẽ kết cấu và cơ điện) của dự án trong giai đoạn thiết kế.

Checking and commenting on architectural and interior design (in combination with structural and electromechanical drawings) of the project during the design phase

 • Phối hợp với chủ đầu tư về pháp lý cho các vấn đề liên quan đến bản vẽ kiến trúc trong các giai đoạn của dự án.

Coordinating with investors on legal issues related to architectural drawings in all phases of the project

 • Thiết kế kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật cho công trình khi có yêu cầu.

Creating architectural design, technical standards for works when required

 • Phối hợp với các nhân viên khác trong đội dự án và các phòng ban khác trong giai đoạn thiết kế và thi công để hồ sơ bản vẽ được theo đúng quy trình. Phối hợp với chủ đầu tư, các nhà thầu để dự án có tính tối ưu nhất khi đưa vào thi công thực tế.

Coordinating with other staff in the project team and other departments during the design and construction phase so that the drawing documents are in accordance with the process. Coordinating with investors and contractors to optimize the project when put into actual construction.

 • Giám sát tác giả trong giai đoạn thi công các công trình đã triển khai.

Providing author surpervision during the construction phase of the implemented works

 • Tham gia làm chủ nhiệm dự án các dự án thiết kế của công ty.

Participating as project manager of the company's design projects.

 • Lập kế hoạch và quản lý, kiểm soát các dự án được giao làm chủ nhiệm.

Planning, managing and controlling the projects assigned to the project manager

 • Am hiểu và ra quyết định mọi yếu tố kỹ thuật liên quan tới dự án bao gồm cả các bộ môn phối hợp (kết cấu, cơ điện, ..).

Understanding and making decisions about all technical factors related to the project including the disciplines (structural, M&E,...).

 • Thuyết trình, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, các cơ quan ban ngành để giải quyết các mối quan hệ pháp lý, nhận việc, thanh quyết toán dự án…

Presenting, working directly with investors, agencies and departments to resolve legal relationships, receive jobs, pay project payments...

 • Tham gia Hội đồng kỹ thuật công ty khi có yêu cầu.

Joining the company's Technical Council when required.

 • Thực hiện mọi yêu cầu công việc do công ty giao phó tại từng thời điểm theo thực tế.

Performing all work requirements assigned by the company from time to time according to reality.

Position Requirements:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc.

Bachelor’s degree in Architecture

 • Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm hành nghề vị trí tương đương.

Have at least 5-7 years of experience in a similar position

 • Có khả năng giao tiếp và đọc tài liệu bằng Tiếng Anh.

Able to communicate and read documents in English

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan, có kinh nghiệm triển khai các bản vẽ thiết kế.

Proficient in using relevant software, have experience in implementing design drawings

 • Đàm phán, thuyết trình, lập và quản lý kế hoạch

Negotiation, presentation, planning and management skills

 • Am hiểu hết việc chuyên ngành TKKT và am hiểu kỹ thuật các bộ môn phối hợp như kết cấu, cơ điện, …

Have deep understanding of technical engineering and technical knowledge of mixed subjects such as structural, electromechanical,...

 • Am hiểu pháp luật liên quan tới công việc.

Have good knowledge of work-related laws

 • Giao tiếp thành thạo Anh ngữ là một lợi thế

Fluent in English communication is an advantage

Working Conditions:
Working hour: Mon-Fri (8AM - 5PM); Sat (8AM – 12 PM)

×
You have any question? Please contact our hotline: (028).54.123.456
Experience face-to-face video call with our agent now!