Cơ hội nghề nghiệp

 Job description 

 • Tiếp nhận, nghiên cứu và nắm vững các tiêu chí kỹ thuật của hồ sơ Dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công hạng mục công việc được giao giám sát và các hạng mục liên quan (bản vẽ và thuyết minh yêu cầu kỹ thuật, hồ sơ thầu: kết cấu, kiến trúc & cơ điện liên quan).
 • Nghiên cứu và nắm vững các tiêu chuẩn xây dựng/tiêu chuẩn nghiệm thu hiện hành (tối thiểu là đối với phạm vi công việc được giao giám sát); tổ chức thực hiện các hoạt động tuân thủ tiêu chuẩn kỹ
 • thuật Dự án và Tiêu chuẩn xây dựng trong quá trình giám sát kỹ thuật.
 • Nghiên cứu và nắm vững điều kiện hợp đồng xây lắp, hình thức hợp đồng, phạm vi công việc phải thực hiện của nhà thầu, phương thức thanh toán, các bảng tính khối lượng trong phụ lục hợp đồng, các bản vẽ liên quan (đặc biệt là hạng mục liên quan đến phạm vi công tác được giao giám sát).
 • Xem xét, kiểm tra sự phù hợp, sự hợp lý, tính chính xác của bản vẽ thi công so với bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và thuyết minh kỹ thuật tương ứng, cho ý kiến trình Giám sát trưởng
 • Xem xét các biện pháp thi công, bản vẽ thi công , kiểm tra vật tư, vật liệu thi công do nhà thầu đệ trình, trình Giám sát trưởng.
 • Giám sát thi công xây dựng và thực hiện các trình tự, thủ tục nghiệm thu công việc cụ thể theo sự phân công của Giám sát trưởng đối với công tác xây lắp, công tác hoàn thiện (theo danh mục cụ thể) của các nhà thầu.
 • Theo dõi kiểm tra, xác nhận sự chính xác của việc thực hiện các biện pháp thi công và vật tư thi công của nhà thầu so với hồ sơ đã phê duyệt; tham gia giám sát quá trình thí nghiệm hiện trường/trong phòng thí nghiệm.
 • Kiểm soát an toàn lao động, an toàn thiết bị của nhà thầu ở phần việc giám sát; Phối hợp chặt chẽ với Giám sát an toàn của Ban QLDA và kỹ sư an toàn của nhà thầu trong công việc kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 • Ghi chép/lập biên bản hiện trường, lập nhật ký ảnh hiện trường đối với các vấn đề trong phần việc vụ trách và hỗ trợ cung cấp thông tin cho các bộ phận liên quan trong Ban QLDA.
 • Cập nhật thông tin, đánh giá, có ý kiến trình Giám sát trưởng về các thay đổi, phát sinh trong phần việc phụ trách so với hợp đồng/phụ lục hợp đồng/kế hoạch.
 • Theo dõi các thay đổi thiết kế, cập nhật hồ sơ hoàn công hạng mục được giao và triển khai tới các nhà thầu xây lắp theo chỉ thị của Giám sát trưởng.
 • Soạn thảo các chỉ thị công trường trình Giám sát trưởng; phát hành các chỉ thị công trường đã được phê duyệt tới các nhà thầu; theo dõi quá trình giải quyết công việc của nhà thầu theo chỉ thị phát hành, báo cáo kết quả đến Giám sát trưởng.
 • Kiểm tra, xác nhận phạm vi công việc hoàn thành và khối lượng thực hiện hằng tháng hoặc từng đợt nghiệm thu của các nhà thầu thi công phần bê tông cốt thép, phần thô, và hoàn thiện, tương ứng với phạm vi công việc được giao giám sát.
 • Xem xét, xác nhận việc xử lý các phát sinh về vấn đề kỹ thuật trên công trường, ghi nhận sự khác biệt so với các bản vẽ thiết kế; cập nhật thông tin tới Phòng thiết kế, cập nhật hồ sơ hoàn công tương ứng, đệ trình Giám sát trưởng.
 • Lập các báo cáo chuyên môn theo yêu cầu của Giám sát trưởng.
 • Tham gia soạn thảo các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách (bao gồm hướng dẫn sử dụng, bảo trì, sửa chữa của công tác xây dựng trong Sổ tay vận hành và bảo trì).
 • Quản lý các tài liệu/hồ sơ liên quan đến công việc phụ trách (bao gồm hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công trong quá trình thi công của nhà thầu phục vụ công tác hoàn công của Dự án).
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Dự án/Giám sát trưởng.

 Job requirements

 • Trình độ tương đương đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng
 • Kinh nghiệm 5 năm trở lên trong ngành kỹ thuật, xây dựng
 • Phẩm chất đạo đức: Uy tín, trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ
 • Biết tiếng Anh là một lợi thế
 • Thành thạo tin học văn phòng

Working location

Tân Phú, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Please send your updated CV + Cover letter to the email address:  jobapplication@admin.cis.edu.vn

×
You have any question? Please contact our hotline: (028).54.123.456
Experience face-to-face video call with our agent now!