Cơ hội nghề nghiệp

Mô tả công việc

1. Chuyên môn nghiệp vụ: 

∙ Lập kế hoạch giảng dạy bộ môn Tin học cho năm học và soạn giáo án bộ môn, báo cáo tình hình  giảng dạy thực tế vào đầu tuần. 

∙ Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo kế hoạch đã thống nhất với nhóm trưởng; báo cáo kết  quả học tập của học sinh theo định kỳ. 

∙ Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn theo định hướng và qui định của Nhà Trường:  tập huấn và họp chuyên môn, các buổi chia sẻ kinh nghiệm, dự giờ và/hoặc thao giảng.

2. Công tác khác: 

∙ Phối hợp với Giáo viên Chủ nhiệm và các Bộ phận liên quan trong công tác giáo dục Học Sinh và  các hoạt động của Nhà Trường 

∙ Thực hiện các quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách và kỷ luật lao động theo qui định của nhà  trường.

∙ Các công tác khác theo sự phân công của Nhà Trường. 

Yêu cầu công việc: 

∙ Tốt nghiệp Đại học Sư phạm với Bộ môn Tin học. 

∙ Phát âm chuẩn, chất giọng truyền cảm, am hiểu tâm lý học sinh. 

∙ Có tâm huyết và thực sự yêu nghề, yêu học sinh 

∙ Có thể sử dụng thông thạo tiếng Anh là một lợi thế 

∙ Đam mê, sáng tạo, nhiệt huyết và không ngại thay đổi 

∙ Sử dụng tốt CNTT trong phục vụ giảng dạy. 

Please send your updated CV + Cover letter to the email address:  jobapplication@admin.cis.edu.vn

×
You have any question? Please contact our hotline: (028).54.123.456
Experience face-to-face video call with our agent now!