Canada International School Việt Nam tự hào cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho học sinh từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ

GIÁO VIÊN

GIÁO VIÊN

CIS- Elementary Vice-Principal

20/01/2018 Position of Elementary Vice Principal CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL, CISHO CHI MINH CITY, ... read more...

Learning Resource Teacher (K - 8)

12/01/2018 read more...

CIS -​Teacher-Librarian​ ​Position

09/01/2018 read more...

CIS - International Teaching Position – Elementary / Secondary

26/12/2017 read more...

CISS - Aquatic Director

26/12/2017 read more...

CIS - Position of Elementary Vice Principal

26/12/2017 read more...

VACANCIES FOR CANADIAN TEACHERS AT CISS THE NEXT SCHOOL YEAR 2018-2019

19/12/2017 read more...

CIS - Elementary Guidance Counselor

19/12/2017 read more...

CIS - Technology Integration Specialist

19/12/2017 read more...