Canada International School Việt Nam tự hào cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho học sinh từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ

GIÁO VIÊN

GIÁO VIÊN

CIS Elementary

18/09/2017 International Teaching Positions – Elementary Positions beginning January ... read more...

BCIS - Phó hiệu trưởng phụ trách chương trình Việt Nam khối Trung học

13/07/2017 Mô tả công việc của Phó hiệu trưởng phụ trách chương trình Việt ... read more...

CVK - International Lead Teacher

19/01/2017  The Canadian International School System (CISS) operates four school programs in Ho Chi Minh ... read more...

CVK - International Kindergarten English Teachers

19/01/2017 International Teaching PositionKindergarten English TeachersTwo locations: Phu My Hung, District 7 ... read more...

BCIS Teacher - Librarian Position

16/11/2016   The Canadian International School System – Vietnam (CISS) consists ... read more...

BCIS International Teaching Positions

08/11/2016   The Canadian International School System (CISS) operates four school programs in Ho Chi ... read more...

CIS Elementary

08/11/2016   The Canadian International School System (CISS) operates four school programs in Ho Chi ... read more...