NGO Fair đầu tiên dành riêng cho BCIS

NGO Fair đầu tiên dành riêng cho BCIS

Ngày 22/8 vừa qua, Hội đồng GIN CIS đã tổ chức sự kiện NGO Fair lần đầu tiên dành riêng cho ngôi trường “anh em” BCIS. Hội chợ đã có sự tham gia của 18 tổ chức phi chính phủ (NGOs) và hơn 680 bạn học sinh từ lớp 4-12 của BCIS.

Các bạn học sinh BCIS đã được đối thoại trực tiếp cùng những đại diện NGOs để hiểu rõ hơn về các vấn đề toàn cầu. Giáo viên và học sinh BCIS đã có những phản hồi tích cực về sự kiện, từ những thông tin bổ ích được các NGOs chia sẻ, đến cách bố trí khu vực hội chợ hợp lý tại cả hai tầng của Thư viện CIS.

Về phía các đơn vị NGO, đây là một sự kiện vô cùng ý nghĩa khi họ được tiếp cận với các bạn học sinh để chia sẻ về những hoạt động của tổ chức mình.

Cindy Lim & Jiwon Kim - Lớp 10, CIS