Các dự án Makerspace của khối 6 CIS

Các dự án Makerspace của khối 6 CIS

Lớp 6 - Lập trình robot

Các em học sinh lớp 6 hiện đang thực hiện dự án lập trình Arduino cơ bản, liên quan đến việc lắp ráp các mạch điện. Các em bước đầu được tiếp cận công việc lập trình qua điều khiển và ánh sáng LED với dòng Arduino UNO. Kết thúc dự án, học sinh sẽ áp dụng kiến thức lập trình Arduino để điều khiển một chiếc xe mô-tô L298n vượt qua một chuỗi chướng ngại và mê cung. Học sinh được đánh giá dựa trên khả năng kiểm soát xe robot của mình, sự hiểu biết về mạch điện của các em đã tạo khả năng giải quyết vấn đề trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Khu bảo tồn Động vật

Lớp 6C đang thực hiện dự án liên môn Khoa học, Văn học, Toán và Mỹ thuật. Các bạn sẽ xây dựng một khu bảo tồn động vật. Thử thách đặt ra là các em phải nghiên cứu và lên kế hoạch xây dựng những bộ phận cần thiết của khu bảo tồn. Với một phần kinh phí có hạn, các em phải tính toán chi tiêu hợp lý dựa trên giá thành vật liệu được cung cấp sẵn. Các em còn phải vận dụng kiến thức để đo đạc bản đồ, hoạch định khu vực, độ lớn cũng như bề mặt của các tòa nhà. Dự án của các em không chỉ nằm trong ngân sách đưa ra mà quan trọng hơn là phải đáp ứng nhu cầu của những loài động vật sinh sống trong đó.