PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

CLB GIN BCIS CHUNG TAY XÂY TRƯỜNG CHO HỌC SINH NGHÈO TỈNH ĐẮK LẮK

14/07/2016 Ra đời từ tháng 2 năm 2016, CLB GIN BCIS (CLB phụ trách những vấn đề toàn ... read more...

VÌ ĐÔI MẮT TRẺ THƠ

25/02/2016 Trước Giáng sinh, một phụ huynh CIS đã cho chúng tôi biết về trường hợp ... read more...

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI NHỮNG TRÁI TIM

24/02/2016 Sở dĩ tôi gọi như vậy bởi đúng như tính chất của chương trình, đây ... read more...