HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

Sheryl Freeman

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo CISS, Hiệu trưởng trung học CIS, Khối 7 - 12
 • Tiến sỹ chuyên ngành nghiên cứu Lý thuyết và Chính sách
 • Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario (OISE), Đại học Toronto, Toronto, Ontario, 2006
 • Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, (OISE), Đại học Toronto, Toronto, Ontario, 1992
 • Cử nhân Giáo dục, Đại học Queen’s, Kingston, Ontario, 1976
 • Cử nhân Xã hội Nhân văn, Đại học Carleton, Ottawa, Ontario, 1974

Các bằng cấp khác:

 • Chứng nhận Cognitive Coaching Cấp 1, 2018
 • Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo Hiệu trưởng của Hội đồng Hiệu trưởng Ontario (OPC), 2009 - 2014
 • Chứng chỉ workshop IB: Chuyên môn Quản lý, Phần 1 và 2, 2014 và 2016
 • Chứng nhận Giám sát viên, 2009 - Chứng chỉ Hiệu trưởng, 1994
 • Chứng chỉ ESL phần 1, 1976
 • Hiệu trưởng xuất sắc toàn Canada, 2013

Kinh nghiệm: Hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình Trung học và Quản lý trường học

Andrew Lin

Phó Hiệu trưởng Trung học CIS, Điều phối viên IB, Khối 7 - 12
 • Thạc sĩ Giáo dục, chuyên ngành Quản lý sư phạm và Nghiên cứu chính sách, Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario, (OISE), Đại học Toronto, 2009
 • Cử nhân Giáo dục, Viện nghiên cứu Giáo dục Ontario (OISE), Đại học Toronto, Ontario, 2005
 • Cử nhân danh dự Khoa học Ứng dụng, Đại học Waterloo, Waterloo, Ontario, 2004

Các chứng chỉ khác:

 • Hội thảo IB: Hóa học 2005, Điều phối 2010, Quản trị phần 2, 2016
 • Hội thảo TOK cho Giáo viên, 2016, Tìm hiểu về Lãnh đạo, 2018, Dạy và Học hiệu quả, 2018
 • Thành viên mạng lưới IB Educator Network (IBEN): Thành viên Ban kiểm tra thực địa và Trưởng Ban tổ chức workshop - Chứng chỉ Hiệu trưởng, 2015

Kinh nghiệm giảng dạy: 11 năm giảng dạy Hóa học Trung học, Toán, Khoa học bao gồm hệ IB

Kinh nghiệm quản lý: 5 năm Phó Hiệu trưởng Trung học, 8 năm Điều phối viên chương trình Tú Tài quốc tế (IB)

 

 

Joanne Valere-Meredith

Hiệu trưởng Tiểu học CIS, Khối K - 6
 • Thạc sĩ Giáo dục, Chuyên ngành Quản lý Giáo dục, Đại học Ottawa, Ottawa, Ontario, 1995
 • Cử nhân Giáo dục, Đại học Ottawa, Ottawa, Ontario, 1986
 • Cử nhân Xã Hội và Nhân văn, Đại học Carleton, Ottawa, Ontario, 1986

Các chứng chỉ khác:

 • Quản lý và Hiệu Trường các Trường Quốc tế
 • Chứng chỉ cán bộ giám sát cao cấp, 2003
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, 1995,1996 - ELL Phần 1,1986
 • ELL Phần 2, 1995 - Giải thưởng “Ottawa Citizen Literacy Foundation Award” ( Giải thưởng văn học vì cộng đồng Ottawa), 2003

Kinh nghiệm giảng dạy: 11 năm

Kinh nghiệm quản lý: 22 năm

 

MARK BELL

Phó Hiệu trưởng Tiểu học CIS, Khối K - 6
 • Thạc sĩ Giáo dục, Chuyên ngành Dạy và Học, Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario, (OISE), Đại học Toronto, 2012
 • Thạc sĩ Khoa Thần học, Đại học Toronto, 1989
 • Cử nhân Khoa Thần Học, Đại học St. Paul, Ontario, 1989
 • Cử nhân Giáo dục, Đại học Toronto, 1988
 • Cử nhân Xã Hội và Nhân văn, Đại học Toronto, 1982

Các bằng cấp khác: Chứng nhận Hiệu Trưởng, 1997, 1998

Kinh nghiệm giảng dạy: 25 năm

Kinh nghiệm quản lý: 7 năm

 

Bonnie Thibodeau

Hiệu trưởng BCIS, Khối 1 - 12
 • Thạc sỹ Sư phạm - Đại học Ottawa, Ontario, 1990
 • Cử nhân Khoa học Xã hội - Đại học Carleton, Ottawa, Ontario, 1990

Các chứng chỉ khác:

 • Giáo viên Âm nhạc (Tiểu học/ Trung học), Phần 1, Tháng 8, 1973
 • Hoạch định và Triển khai chương trình, Tháng 8, 1990
 • Giám sát và Đánh giá chương trình, Tháng 8, 1990
 • Chứng chỉ Cán bộ Giám sát Cao cấp, Tháng 7, 1998

Kinh nghiệm giảng dạy: 20 năm

Kinh nghiệm quản lý: 26 năm

Nguyen Van Sy

Phó Hiệu trưởng Trung học BCIS
 • Cử nhân Sư phạm - Đại học Sư Phạm TP.HCM, 2010
 • Chương trình dạy học cho tương lai của Intel, Chương trình liên kết Bộ GD&ĐT, 2011

Các chứng chỉ khác:

 • Chứng chỉ Quản lý Giáo dục - Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
 • Chứng chỉ IB, chương trình IB TOK, 2016

Kinh nghiệm giảng dạy: 9 năm

Kinh nghiệm quản lý: 2 năm

 

Jonathan Iliffe

Phó Hiệu trưởng Tiểu học BCIS
 • Cử nhân Khoa học Xã hội - Đại học Brock, Ontario, 2008
 • Cử nhân Sư phạm, Trường Thực Nghiệm Schulich thuộc Đại học Nipissing, Ontario, 2011
 • Thạc sĩ chuyên nghiệp ngành Giáo dục - Đại học Queen, Ontario, 2019

Các chứng chỉ khác:

 • Chứng chỉ ESL, Phần 1, Tháng 3, 2014
 • Chứng chỉ ESL, Phần 2, Tháng 6, 2014
 • Chứng chỉ ESL, Chuyên gia, Tháng 01, 2015
 • IB Workshops, Mục 1 và 3, 2016
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, Phần 1, Tháng 9, 2017
 • Huấn luyện Nhận thức Cấp độ 1 - Tháng 3, 2018
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, Phần 2, Tháng 5, 2019

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 năm (Chủ nhiệm khối Mẫu giáo - 8)

Kinh nghiệm quản lý: 2 năm (Giám đốc chương trình trại hè Summer Camp 2017 và 2018; Giám đốc chương trình tiếng Anh tại trường liên cấp Albert Enstein)

Tran Nhat Quynh

Phó Hiệu trưởng Tiểu học BCIS - Chương trình tiếng Việt
 • Cử nhân Sư phạm Tiểu học - Đại học Sư Phạm TP.HCM, 2004

Các chứng chỉ khác: Chứng chỉ Quản lý Giáo dục - Đại học Sài Gòn, TP.HCM, 2015

Kinh nghiệm giảng dạy: 12 năm

Kinh nghiệm quản lý: 4 năm

Tran Thi Le Hang

Hiệu trưởng trường mầm non CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)
 • Cử nhân  Giáo dục Mầm non - ĐH Sư phạm Hà Nội

Các chứng chỉ khác

 • Chứng chỉ chuyên môn Hiệu trưởng - Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý các trường mầm non quốc tế
Là Hiệu trưởng sáng lập CVK, 7 năm kinh nghiệm

 

Nguyen Thi Hoang Quyen

Hiệu phó CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)
 • Cử nhân Sư phạm mầm non - ĐH Sư phạm TP. HCM
 • Cử nhân Ngữ văn Anh - ĐH Ngoại ngữ - Tin học

Các chứng chỉ khác

 • Chứng chỉ chuyên môn Hiệu trưởng - Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. HCM

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý các trường mầm non quốc tế
Kinh nghiệm quản lý: 9 năm