Canada International School Việt Nam tự hào cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới cho học sinh từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ

HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

Sheryl Freeman

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo CISS/Hiệu trưởng trung học CIS
 • Tiến sỹ chuyên ngành nghiên cứu Lý thuyết và Chính sách - Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario, ĐH Toronto, Ontario, 2006
 • Thạc sỹ Giáo dục - Học viện nghiên cứu giáo dục (OISE), ĐH Toronto, Ontario, 1992
 • Cử nhân Giáo dục, ĐH Queen’s, 1976
 • Cử nhân ĐH Carleton, 1974

Các bằng cấp khác:

 • Giảng viên giảng dạy chương trình đào tạo Hiệu trưởng của Hội đồng Hiệu trưởng Ontario (OPC), 2009 - 2014
 • Chứng chỉ workshop IB: Chuyên môn Quản lý, Phần 1 và 2, 2014 và 2016
 • Chứng chỉ Cán bộ giám sát, 1994
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, 1994 Chứng chỉ ESL Phần 1, 1976
 • Hiệu trưởng xuất sắc toàn Canada năm 2013
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 40 năm (tiếng Anh Trung học)
 • Kinh nghiệm quản lý: 19 năm (Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trung học)

Andreas Ghabrial

Hiệu trưởng tiểu học CIS
 • Đang theo học Thạc sĩ Giáo dục, Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario, ĐH Toronto, chuyên ngành Công bằng xã hội trong Giáo dục
 • Chuyên gia đào tạo giáo viên (từ Mẫu giáo đến khối 12), ĐH Simon Fraser, British Columbia
 • Cử nhân Danh dự, ĐH McGill, 1992
 • Văn bằng Công nghệ và Khảo thí - Viện nghiên cứu công nghệ British Columbia

Các chứng chỉ khác:

 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, 2008
 • Chuyên gia Danh dự - Địa lý/Giáo dục đặc biệt, 2003, 2008
 • Chứng chỉ Giáo dục Tiểu học và Nghệ thuật cao cấp, 1998
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 25 năm tại Hội đồng giáo dục Toronto
 • Giáo viên chủ nhiệm Mẫu giáo - Lớp 12, giảng dạy môn Địa, Nghệ thuật thị giác
 • Trưởng bộ môn Công nghệ thông tin (Mẫu giáo - lớp 12); Trưởng bộ môn Xã hội học, Lịch sử, Địa lý (Mẫu giáo - lớp 12)
 • Kinh nghiệm quản lý: 8 năm là Hiệu phó và Hiệu trưởng Tiểu học
 • Chủ tịch Tổ chức Phần mềm giáo dục Ontario

Andrew Lin

Phó hiệu trưởng trung học CIS/Điều phối viên IB
 • Đang theo học Thạc sĩ Giáo dục,  Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario, ĐH Toronto, chuyên ngành Quản lý Sư phạm và Nghiên cứu Chính sách
 • Cử nhân Giáo dục - Học viện nghiên cứu giáo dục Ontario- ĐH Toronto, Ontario, 2005
 • Cử nhân danh dự Khoa học ứng dụng - ĐH Waterloo, Ontario, 2004
 • Chuyên gia Danh dự - Hóa/Toán, 2015/2013

Các chứng chỉ khác:

 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, 2015
 • Chứng chỉ IB Workshops: Hóa học và Điều phối (2015), Quản lý - Phần 1, 2016
 • Thành viên Mạng lưới đào tạo IB (IBEN): Thành viên ban kiểm tra thực địa và Trưởng ban tổ chức workshops
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm (Hóa, Toán, Khoa Học, bao gồm cả hệ IB)
 • Kinh nghiệm quản lý: 3 năm là Hiệu phó Trung học, 7 năm Điều phối chương trình Tú tài quốc tế (IB)

Joanne Valere-Meredith

Hiệu phó Tiểu học CIS
 • Thạc sĩ Giáo dục, ĐH Ottawa, 1995
 • Cử nhân ĐH Carleton, 1986
 • Cử nhân Giáo dục, ĐH Ottawa, 1986
 • Chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, ĐH Carleton, 1987

Các chứng chỉ khác:

 • Chứng chỉ cán bộ giám sát cao cấp, 2003
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, 1995
 • ESL Phần 1 và 2, năm 1986 và 1996
 • Giáo dục đặc biệt, Phần 1 và Phần 2, 1996 và 2013
 • Nhận giải thưởng “Ottawa Citizen Literacy Foundation Award” ( Giải thưởng văn học vì cộng đồng Ottawa)
 • Quản trị và Hiệu trưởng nhiều trường quốc tế


Kinh nghiệm giảng dạy: 31 năm
Kinh nghiệm quản lý: 20 năm

 

Barbara Gage

Hiệu trưởng BCIS
 • Nghiên cứu sinh Quản lý Giáo dục, chuyên ngành Cố vấn
 • Tiến sĩ Quản trị Giáo dục - ĐH Charles Sturt, Úc, 2000
 • Cử nhân Giáo dục, ĐH Ottawa, 1989
 • Cử nhân ĐH Western Ontario, 1997

Các chứng chỉ khác:

 •  IB Workshops: Quản lý - Phần 1, 2016
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng, 1995
 • Chứng chỉ Hiệu trưởng cao cấp 2005
 • Chuyên gia Giáo dục đặc biệt, 1992
 • Chứng chỉ TESOL 1993
 • Hiệu trưởng xuất sắc Canada 2011
 • Cán bộ dự án: Chương trình quốc tế, Liên đoàn giáo viên Canada, Ottawa, 2010-2011

Kinh nghiệm giảng dạy: 9 năm (Sinh học, Giáo dục thể chất và hoạt động ngoài trời)

Kinh nghiệm quản lý: 22 năm (ở các trường Tiểu học và Trung học)

 

 

Hilarion Melanson

Hiệu phó BCIS
 • Cử nhân Giáo dục, ĐH Dalhousie, Nova Scotia, 1991
 • Thạc sĩ Khoa học tự nhiên, ĐH Moncton, Nouveau-Brunswick 1985
 • Cử nhân Khoa học tự nhiên, ĐH Moncton, Nouveau-Brunswick, 1982

Các chứng chỉ khác:

 • Cán bộ dự án: Chương trình quốc tế, Liên đoàn Giáo viên Canada, Ottawa, 2010 - 2011
 • IB Workshops: Điều phối chương trình, Phần 1, 2007
 • IB Workshops: Hóa, CAS và TOK
 • Hội đồng lãnh đạo giáo dục Nova Scotia (NSELC), 1998 - 2003

Kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm (Toán, Lý, Hóa, Khoa học khối Trung học)

Kinh nghiệm quản lý: 10 năm là Hiệu phó khối 1-12, 2 năm Điều phối viên chương trình Tú tài quốc tế IB

Tran Nhat Quynh

Hiệu phó Tiểu học chương trình tiếng Việt
 • Cử nhân Sư phạm Tiểu học - D9H Sư phạm TP.HCM, 2004

Các chứng chỉ khác

 • Chứng chỉ Quản lý giáo dục - ĐH Sài Gòn TP.HCM, 2015
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 12 năm
 • Kinh nghiệm quản lý: 2 năm

Nguyen Van Sy

BCIS Secondary Vice - Principal
 • Bachelor of Education, Ho Chi Minh City Pedagogical University , 2010 
 • Intel Teach to the Future, University of Ho Chi Minh, 2010 
 • Additional Qualifications:
 • Education Management. 2016
 • IB Workshop: TOK for Subject Teachers, 2016
 • Honorable Teacher 2017
 • Years Experience: 7 year

Tran Thi Le Hang

Hiệu trưởng trường mầm non CVK (Học xá Phú Mỹ Hưng)
 • Cử nhân  Giáo dục Mầm non - ĐH Sư phạm Hà Nội

Các chứng chỉ khác

 • Chứng chỉ chuyên môn Hiệu trưởng - Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý các trường mầm non quốc tế
Là Hiệu trưởng sáng lập CVK, 7 năm kinh nghiệm

 

Nguyen Nam Thi

Phó hiệu trưởng trường mầm non CVK
 • Cử nhân Giáo dục Mầm non - Đại học Sư phạm TP.HCM
 • Cử nhân khoa tiếng Anh- Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Các chứng chỉ khác:

 • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Việt Nam với nghiên cứu chuyên đề “Làm quen Văn học và chữ viết cho trẻ Mầm non”
 • Nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại các trường mầm non công lập và quốc tế
 • Kinh nghiệm quản lý: 5 năm