Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

 

ĐỊA CHỈ:

  • CIS: 07, Đường 23, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
  • BCIS: 86, Đường 23, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

SỐ ĐIỆN THOẠI:

  • Tuyển sinh: (08) 54.123.456
  • Học vụ CIS: (08) 54.123.444 - Ext: 1157 (Tiểu học) Ext: 1163 (Trung học)
  • Học vụ BCIS: (08) 54.112.112 - Ext: 1101 (Tiểu học) Ext: 2417 (Trung học)

EMAIL:

  • enquiry@cis.edu.vn