CHƯƠNG TRÌNH BCIS

CHƯƠNG TRÌNH BCIS

BCIS là chương trình giáo dục song ngữ nằm trong hệ thống Trường quốc tế Canada. Vì thế, mô hình tổ chức cũng như các hoạt động giáo dục và đặc biệt là chương trình giáo dục tính cách của Ontario cũng được thực hiện tương tự như tại chương trình quốc tế (CIS).

Sở Giáo dục Toronto, đối tác của hệ thống Trường quốc tế Canada, chịu trách nhiệm về việc tư vấn triển khai và kết hợp nội dung giữa hai chương trình giáo dục Việt Nam – Ontario nhằm đảm bảo tính hiệu quả của chương trình song ngữ.

Tại BCIS, chương trình của Bộ Giáo dục – Đào tạo Việt Nam cũng được thay đổi về phương pháp đào tạo theo định hướng:

  • Phát triển tư duy độc lập của học sinh.
  • Phát triển khả năng tư học, tự tìm hiểu.
  • Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo.
  • Cập nhật thực tiễn xã hội để học sinh không xa lạ với thế giới xung quanh.

Chương trình giáo dục tính cách độc đáo của Ontario với 10 tính cách cơ bản được triển khai cho tất cả các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12:

Chương trình hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng và thi các loại chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (English Proficiency certificates):

Để chuẩn bị cho học sinh có cơ hội đăng ký thành công vào các đại học quốc tế ở trong và ngoài nước, BCIS cung cấp miễn phí các khóa bồi dưỡng kỹ năng nâng cao để thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL, SAT cho các học sinh trung học (từ lớp 10 trở lên). Nhằm giúp tiết kiệm thời gian cho phụ huynh và học sinh, các khóa bồi dưỡng này được thiết kế sau giờ học và tổ chức ngay tại trường.