Sổ tay Phụ huynh

Quyển sổ tay phụ huynh CIS ghi chép đầy đủ các thông tin, nội quy và các mong đợi của nhà trường dành cho học sinh. Ban Giám Hiệu khuyến khích phụ huynh nghiên cứu kỹ cuốn sổ tay này và thảo luận cùng con của mình. 

CIS PARENT'S HANDBOOK - DOWNLOAD 

Nếu phụ huynh có bất cứ thắc mắc gì về những nội dung được ghi trong tài liệu, xin vui lòng liên hệ phòng học vụ CIS để được giải đáp thêm.